U Fizioterapji Abargo koristimo različite manulne tehnike i koncepte vježbanja u prevenciji, liječenju i rehabilitaciji različitih bolnih stanja lokomotornog sustava. Najčešće koristimo ART/FRT (active realise therapy/fascial realise therapy), Trigger Point Therapy, Kaltenborn/Evjenth, Neurodinamika, IASTM (instrument assisted soft tissue mobilization), Myofascial release, NKT (neurokinetic therapy), DNS (Dynamic neuromuscular stabilisation), PNF (proprioceptivna neuromuskularna facilitacija).

Manualnom terapijom spriječavamo, otkrivamo i otklanjamo narušenosti međusobnih odnosa struktura i funkcija lokomotornog sustava metodama mobilizacije, manipulacije i masaže. Manualna terapija temelji svoje postupke i tehnike na analizi posture, aktivne i pasivne pokretljivosti zglobova, mišićne aktivnosti, motornih stereotipa i analizi bolnih stanja.

Razne koncepte vježbanja koristimo za posturalnu reedukaciju, tj. promjenu loših obrazaca kretanja koji mogu ili već jesu doveli do problema u lokomotornom sustavu.