U našoj klinici koristimo razne metode elektoterapije kao pomoćno sredstvo u rehabilitaciji. Među njima su terapijske struje, magnetoterapija, terapijski ultrazvuk te InterX.

Od terapijskih struja koristimo TENS (transkutana elektronervna stimulacija), Interferentne struje, DDS (dijadinamske ili dijadinamičke struje), galvanska struju i EMS (elektromišična stimulacija). Sve struje imaju prvenstveno analgetski učinak, neke modulacije struja imaju i antiedematozno i antiflogističko djelovanje; jedino EMS izaziva mišićnu kontrakciju i ona jedina dijeluje na tonus i trofiku muskulature.

Magnetoterapija ubrzava prirodan proces ozdravljenja i omogućuje prirodan način otpuštanja boli. Magnetoterapijom se povećava protok krvi u kapilarama, odstranjuje mliječna kiselina i drugi upalni produkti iz tkiva što smanjuje bol i upalu. Magnetsko polje utječe na veću prokrvljenost tkiva, a time i njegovu bolju opskrbu kisikom i hranjivim tvarima što ubrzava proces cijeljenja. Najčešće ga koristimo kod artritisa, kontraktura, fraktura, mišićnih poremećaja.

Ultrazvuk najčešće koristimo kod bolne i napete muskulature. Najvažniji učinci ultrazvuka su povećanje prokrvljenosti, opuštanje mišićnih vlakana i smanjenje edema mekih tkiva.

InterX je neinvazivna neurostimulacija za tretman akutne i kroniče boli te ga dosta koristimo u našim tretmanima.